Privacy Policy | Inner Balance 4 Ever | Joke

Wie zijn we?

Inner Balance 4 Ever verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en te beschermen. Wij willen het vertrouwen dat u ons geeft wanneer u onze website bezoekt niet beschamen. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt.

Intellectueel eigendom

Inner Balance4ever.be is eigendom van Joke Vandenberghe, Alfred Courtensstraat 18, 8670 Oostduinkerke De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de eigenaar van de website of rechthoudende derden. Elke inbreuk op deze rechten is een vervalsing die aanleiding kan geven tot burgerlijke, lees strafrechterlijke vervolgingen in overeenstemming met het Belgische Recht.

Gebruik persoonlijke informatie.

Inner Balance 4 ever hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de normale dienstverlening en klantenbeheer.
De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Inner Balance 4 ever, Alfred Courtensstraat 18, 8670 Oostduinkerkerke of via innerbalance4ever@live.be Uw persoonsgegevens worden nooit ongevraagd doorgegeven aan derden tenzij om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk waarbij het opslaan van de gegevens gebeurt in een afgeschermde en beveiligde zone die alleen toegankelijk is voor het team van Inner Balance 4 Ever.

Manieren waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen

Inner Balance 4 Ever verzamelt de persoonsgegevens die u meedeelt, zoals: naam, telefoonnummer, email adres. Deze gegevens worden uitsluitend ingezameld aan de hand van de elektronische formulieren die u invult op Inner Balance4ever.be en via telefonisch contact. Formulieren op onze websites waarmee informatie naar een database wordt verzonden die in de toekomst mogelijk wordt gebruikt voor een mailing of voor registratiedoeleinden, zijn voorzien van selectievakjes. Door deze in- of uit te schakelen geeft u op of u in de toekomst al dan niet informatie van ons wilt ontvangen. Wanneer Inner Balance 4 Ever uw gegevens toevoegt aan haar relatiebestand waardoor u op
regelmatige basis nieuws van ons bedrijf zou ontvangen, dan wordt u bij iedere nieuwsbrief de mogelijkheid geboden om u op eenvoudig verzoek en op ontegensprekelijke wijze uit te schrijven. Formulieren die uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van e-mail en berichten enzovoort, bevatten deze optie niet, maar worden nooit gebruikt voor het verzenden van informatie. U kunt er zeker van zijn dat wij onze lijsten met namen en adressen niet verkopen. Als u aangeeft dat u informatie van ons wilt ontvangen, vindt u in elk bericht instructies over de manier waarop u uit de mailinglist kunt worden verwijderd zodra u dat wilt. Inner Balance 4 Ever kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van nietpersoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering van persoonsgegevens

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de eigenaar van de website, via de gegevens vermeld op de contactpagina, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook een correctie vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Facebook en instagram

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerk facebook en instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die aangeleverd wordt door facebook en instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Versie laatst aangepast 14/03/20

Scroll naar boven
cadeaubon massage tantra
Bestel nu een cadeaubon
Kies dit jaar voor een origineel cadeau en geef eens een massage cadeau