Algemene voorwaarden | Inner Balance 4 Ever | Joke

Algemene Voorwaarden van Inner Balance 4 Ever

Dit zijn de algemene voorwaarden van Joke Vandenberghe,
met maatschappelijke zetel te Alfred Courtensstraat 18, 8670 Oostduinkerke
ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0846.949.164.
hierna: “Inner Balance 4 Ever”

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door privé-personen met Inner Balance 4 Ever worden afgesloten.

  • In geen geval is de gekozen sessie, zoals duidelijk omschreven op de website, bij Inner Balance 4 Ever een (medische) behandeling, ook worden er geen medische diagnoses gesteld.

  • Voor deelname aan een sessie dient de klant minimaal 18 jaar zijn.

  • Betalingen voor de op de website aangeboden sessies gebeuren ofwel online (via de door Inner Balance 4 Ever op de website aangeboden betalingsmogelijkheden) of contant bij de start van de sessie.

  • Na het boeken van een sessie kan de klant de afspraak tenminste 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur, worden de volledige kosten van de sessie in rekening gebracht. Hieronder wordt tevens verstaan het afbreken van een reeds begonnen sessie.

  • Voorafgaand aan de sessie vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens deze intake dient de klant alle relevante informatie die relevant zijn aan Inner Balance 4 Ever te verstrekken. Hieronder wordt verstaan: lichamelijke en fysieke gesteldheid waaronder lichamelijke, emotionele of psychische klachten, zwangerschap eventuele (geslachts)ziektes, blessures, hoge bloeddruk (niet-beperkende opsomming). Indien naar het oordeel van Inner Balance 4 Ever de klant ongeschikt is om deel te nemen aan de gekozen sessie, komt de sessie te vervallen zonder dat Inner Balance 4 Ever enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd is.

  • Inner Balance 4 Ever is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat Inner Balance 4 Ever is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  • Deelname aan een sessie is niet gericht op seksuele dienstverlening zoals orale bevrediging, geslachtsgemeenschap of het bewust werken naar een orgasme.

  • In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Veurne bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing.
    De consument kan ook terecht op het ODR-platform van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr.
Scroll naar boven
cadeaubon massage tantra
Bestel nu een cadeaubon
Kies dit jaar voor een origineel cadeau en geef eens een massage cadeau